Grupa ZARMEN
Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże
telefon
+48 77 446 80 70

Slider

KONTROLER JAKOŚCI

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie kontroli procesu produkcyjnego,
 • nadzorowanie kontroli wyrobów oraz monitoring parametrów w trakcie procesu produkcyjnego, 
 • prowadzenie kontroli i badań wyrobów gotowych, badania okresowe, kontrole i badania końcowe,
 • nadzór i zarządzanie materiałami i wyrobami niezgodnymi z wymaganiami,
 • wystawianie świadectwa jakości i zgodności na produkowane wyroby,
 • zarządzanie atestami materiałów,
 • nadzór nad normami i specyfikacjami na produkowane i stosowane wyroby,
 • przygotowanie kart technologicznych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • doświadczenia na analogicznym stanowisku,
 • dokładności, samodyscypliny, sumienności,
 • dobrej znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w spółce należącej do dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej o ugruntowanej pozycji rynkowej i plasującej się w rankingu Forbes 100 największych firm prywatnych w Polsce,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do podejmowanych zadań,
 • ciekawą prace w doświadczonym i dynamicznym zespole,
 • możliwość doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleń,
 • pakiet świadczeń socjalnych.
   

CV obejmujące informacje określone art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) z listem motywacyjnym prosimy kierować na zuzanna.budzanowska@opolrem.pl w temacie wpisując "Kontroler jakości”.

Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia wraz z wybraną klauzulą zgody na przetwarzanie danych:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez P.T.O.P. OPOLREM Sp. z o. o. przez okres najbliższych 6 miesięcy.


wszystkie oferty