Grupa ZARMEN
Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże
telefon
+48 77 446 80 70

Slider

Władze Spółki P.T.O.P. OPOLREM

Prezes Zarządu

Jarosław Topolski

Wiceprezes Zarządu

Piotr Morka

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Jolanta Nowosielska