Grupa ZARMEN
Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże
telefon
+48 77 446 80 70

Slider

Ochrona danych

Klauzula dla rekrutacji pracowników, współpracowników, stażystów, uczniów

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNEJ OBSŁUGI PRZEMYSŁU OPOLREM Sp. z o.o. ul. Cementowa 1, 47-316 Chorula (KRS: 0000118928, NIP: 7561004111, REGON: 531021927).
 • W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową : rodo@opolrem.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego oraz wyrażonej zgody - art. 6 ust.1 lit. c i a - dla umów o pracę lub realizacji umowy oraz wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. b i a dla umów cywilnoprawnych oraz w celu dochodzenia roszczeń.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie wiadomości e-mail, portalom rekrutacyjnym, Powiatowym Urzędom Pracy, innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji lub do odwołania zgody.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wyrażenia sprzeciwu.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Klauzula dla klientów oraz kontrahentów

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNEJ OBSŁUGI PRZEMYSŁU OPOLREM Sp. z o.o. ul. Cementowa 1, 47-316 Chorula (KRS: 0000118928, NIP: 7561004111, REGON: 531021927).
 • W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: rodo@opolrem.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji umowy na podstawie realizowanej umowy oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  • realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • w celach statystycznych i analitycznych ukierunkowanych na badanie potencjału sprzedażowego bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO;
  • realizacji reklamacji bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO;
  • w celach realizacji umowy oraz relacji biznesowych jakie zachodzą między pracodawcą będącym naszym klientem lub kontrahentem bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1lit.f RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmom Grupy Zarmen, urzędom skarbowym, bankom, przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej Administracji Skarbowej, urzędom celnym, tłumaczom, biegłym rewidentom, firmom audytorskim, firmie zajmującej się obsługą IT, dostawcom oprogramowania IT, hostingodawcom skrzynki e-mail, bankom, innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa -m.in. ustawy o rachunkowości, kodeksu cywilnego.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do realizacji usługi.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Klauzula dla pracowników klientów i kontrahentów (art.14 RODO)

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNEJ OBSŁUGI PRZEMYSŁU OPOLREM Sp. z o.o. ul. Cementowa 1, 47-316 Chorula (KRS: 0000118928, NIP: 7561004111, REGON: 531021927).
 • W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: rodo@opolrem.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy gospodarczej z Pani/Pana pracodawcą oraz w celu dochodzenia roszczeń - realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, f RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmom Grupy Zarmen, dostawcy oprogramowania IT, hostingodawcy skrzynki e-mail, firmie zajmującej się obsługą IT, kancelariom prawnym, serwisantom oprogramowania, bankom, innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa -m.in. ustawy o rachunkowości, Kodeksu Cywilnego
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wniesienie sprzeciwu.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do realizacji usługi.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania

Klauzula marketingowa

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNEJ OBSŁUGI PRZEMYSŁU OPOLREM Sp. z o.o. ul. Cementowa 1, 47-316 Chorula (KRS: 0000118928, NIP: 7561004111, REGON: 531021927).
 • W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: rodo@opolrem.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmie zajmującej się obsługą IT, Google Ireland Limited.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub zakończenia współpracy.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania materiałów reklamowych.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.